Autofinanciering 0%, kan dat wel?

Iedereen die een auto wenst aan te kopen zal op een bepaald ogenblik wel met het idee spelen om een financiering af te sluiten. In de praktijk zullen echter een bepaalde groep mensen al snel afstand nemen van dat idee omdat ze niet bereid zijn om de hoge kosten van een lening te betalen. Toch kan het ook anders. Wat dacht u bijvoorbeeld van een autofinanciering tegen een intrest van 0%? Onmogelijk? Zeker en vast niet! Steeds vaker proberen garages nieuwe klanten aan te trekken door te stunten met de kostprijs van een autofinanciering en daar kunt u als klant alleen maar uw voordeel uit halen!

Tijdelijke aanbieding of promotie
In bepaalde gevallen is het echter wel mogelijk om een autofinanciering tegen een intrest van 0% af te sluiten. Dit komt echter nagenoeg uitsluitend voor wanneer er bepaalde promoties of aanbiedingen worden gehouden door de garage waarbij u de auto in kwestie gaat aankopen. Op regelmatige basis pakt de autowereld uit met mooie promoties die de verkoop van auto’s moet stimuleren. In bepaalde gevallen vindt deze promotie plaats in samenwerking met een financiële instelling waardoor de kostprijs van uw autolening aanzienlijk kan worden beperkt of zelfs volledig weg valt. Let wel, aan een financiering tegen 0% zijn doorgaans wel verschillende voorwaarden verbonden.

Beperkingen autofinanciering 0%
Zoals eerder reeds aangegeven is een autofinanciering afsluiten tegen een intrest van 0 procent uitsluitend mogelijk wanneer u gebruik maakt van een promotie of aanbieding. Dat wil echter ook zeggen dat er bepaalde beperkingen aan de lening verbonden zijn. Zo kunt u doorgaans geen uitstel van betaling krijgen en bent u verplicht om binnen een bepaalde periode in te tekenen op de autofinanciering in kwestie. Hou dus zeker en vast rekening met deze beperkingen indien u een autofinanciering tegen 0% intrest wenst af te sluiten.