Investeringskrediet Fortis

Fortis is een absolute grootbank en dus hebben ze er voor gekozen om naast hun aanbod aan particuliere kredieten ook verschillende kredieten voor bedrijven aan te bieden. Het investeringskrediet is één van de grootste financieringen die een bank aan een onderneming kan verstrekken. Het investeringskrediet Fortis is een voor bedrijven interessante financiering omdat ze kan worden afgesloten op aansprakelijkheid van de vennootschap. Met andere woorden, mocht in het slechtste geval de onderneming zelf failliet gaan, dan heeft dit eigenlijk geen rechtstreekse gevolgen voor het bestuur er van (als het een onderneming met beperkte aansprakelijkheid betreft natuurlijk). Het investeringskrediet Fortis zorgt er hoe dan ook voor dat bedrijven grote kapitalen kunnen lenen, al zijn de kosten op dergelijke kredieten niet bepaald laag.

Wie als bedrijf een investeringskrediet Fortis wenst af te sluiten zal zich goed moeten inlichten over de kostprijs van een dergelijk krediet. Daar het om grote bedragen gaat zijn ook de kosten alles behalve laag. Het voordeel van een investeringskrediet Fortis is wel dat u als bedrijf de kosten van het krediet fiscaal kunt inbrengen.