Lenen voor een huis als alleenstaande, een goed idee?

Steeds meer mensen kiezen er bewust voor om een huis te kopen in plaats van te huren. Op deze manier willen ze hun pensioen veilig stellen en willen ze er bovendien voor zorgen dat ze iets kunnen nalaten aan hun kinderen. Dat is op zich natuurlijk bijzonder mooi, maar lang niet iedereen heeft een partner waardoor het vaak erg moeilijk is om een afdoende lening af te kunnen sluiten. Geld lenen voor een huis als alleenstaande is dan ook vaak erg lastig omdat er een flinke maandelijkse kostprijs aan verbonden is. Toch wagen steeds meer alleenstaanden zich aan het afsluiten van een hypothecair krediet, maar is dat wel zo verstandig? We proberen in dit artikel graag een antwoord te geven op deze toch wel zeer belangrijke vraag.

Een hypothecair krediet afsluiten als alleenstaande

Aan het afsluiten van een hypothecaire lening zijn vandaag de dag sowieso aanzienlijke voorwaarden verbonden. Banken mogen een dergelijk krediet zelfs helemaal niet meer verstrekken aan mensen die bijvoorbeeld over niet voldoende inkomen beschikken. Er wordt voor het toekennen van een dergelijke grote lening dan ook steeds gekeken naar het inkomen van de kredietnemer, maar ook naar andere financiële waarborgen die kunnen worden ingeroepen. Als alleenstaande zal je dus aan de bank duidelijk moeten maken dat je niet alleen kan opdraaien voor de kosten van de lening, maar ook aan de algemene dagelijkse kosten kunt blijven voldoen. Denk bijvoorbeeld aan water, gas en elektriciteit. Pas wanneer je dat kan zal de bank je maar wat graag een lening voor een huis afsluiten. Kan je dat niet, dan is het afsluiten van een dergelijk krediet eigenlijk absoluut niet aan te raden.