Lening vervroegd terugbetalen, kan dat?

Wanneer u een lening afsluit heeft u nooit de intentie om deze lang te laten aanslepen, toch kiezen steeds meer kredietnemers er voor om een lening op de lange termijn af te sluiten. Het spreekt voor zich dat deze beslissing hoofdzakelijk wordt genomen om op die manier de maandelijkse afbetaling zo laag mogelijk te houden. Op zich is dat interessant, ware het niet dat een langere looptijd ook automatisch een hogere kostprijs met zich meebrengt. Wanneer u gedurende de looptijd van uw kredietovereenkomst op een zeker ogenblik over nieuwe of gewoon meer financiële middelen beschikt kan het idee dan ook al snel gaan spelen om een lening vervroegd terug te betalen. Is dat echter wel mogelijk en zo ja, is het wel interessant?

Een lening vervroegd terugbetalen is op zich altijd mogelijk, althans als de kredietovereenkomst het toelaat. Om een lening vervroegd af te lossen dient u echter wel rekening te houden met een aantal factoren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de bank een bepaalde kostprijs in rekening zal brengen voor het vroegtijdig terugbetalen van het krediet in kwestie. In de meeste gevallen wordt deze kostprijs berekend aan de hand van het bedrag dat u normaal nog zou moeten betalen aan intrest gedurende de resterende tijd van de lening.

Hoe dan ook zouden we dus kunnen besluiten dat een lening vervroegd terugbetalen zeker interessant is, indien u daarvoor de financiële middelen heeft en indien de kredietovereenkomst vroegtijdige betalingen toelaat.