Rentevoet investeringskrediet

Een investeringskrediet is een krediet waarmee u een bepaalde (grote) investering kunt financieren. Veel mensen die van plan zijn om een dergelijk investeringskrediet af te sluiten kijken in eerste instantie natuurlijk naar de rentevoet. De rentevoet investeringskrediet ligt over het algemeen steeds behoorlijk laag omdat er een groot bedrag wordt geleend. Hierbij is het vooral  belangrijk dat u zich niet verkijkt op de lage procentuele rente. Het is immers niet omdat de procentuele rente laag ligt dat u niet veel kosten zult moeten betalen, in tegendeel! Het spreekt immers voor zich dat een rentevoet investeringskrediet die een procentuele rente vertegenwoordigd van laat ons zeggen 5 procent veel duurder uitvalt dan een persoonlijke lening van 7 procent, net omdat het bedrag van een investeringskrediet veel hoger ligt.

De rentevoet investeringskrediet is dus een beetje een dubbeltje op z’n kant en kunnen we eigenlijk vergelijken met de rentevoet op een hypothecaire lening. Hoewel de procentuele rente ook bij een dergelijk krediet erg laag ligt is het bedrag waarop de rente wordt berekend erg hoog. Op deze manier kunt u toch nog steeds met een flinke maandelijkse kostprijs komen te zitten, hoe interessant de rentevoet investeringskrediet op het eerste zicht ook lijkt.