Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering is een uitermate interessante verzekering voor iedereen die er voor kiest om een hypothecaire lening af te sluiten. Een schuldsaldoverzekering heeft daarnaast als voordeel dat het zowel interessant is voor de bank die de lening verstrekt als voor de kredietnemer. Wanneer de kredietnemer komt te overlijden is de bank er immers zeker van dat ze het door haar geleende bedrag al dan niet volledig uitbetaald krijgt van de verzekering. Dit is een voordeel voor de bank, maar ook voor uw erfgenamen. Wanneer u niet over een schuldsaldoverzekering beschikt en u komt te overlijden zijn zij er immers verantwoordelijk voor dat het resterende bedrag wordt afbetaald.

Een schuldsaldoverzekering is echter geen goedkope verzekering. De hoge kostprijs er van heeft er voor gezorgd dat verzekeraars u de mogelijkheid bieden om eenmalig een hoge premie te betalen of de premie te verspreiden over verschillende termijnen. Hou er rekening mee dat de premie welke u voor uw schuldsaldoverzekering dient te betalen sterk afhankelijk is van het bedrag dat u heeft geleend. Hoe hoger de hypothecaire lening en hoe hoger het risico op vroegtijdige sterfte, des te hoger de premie voor de schuldsaldoverzekering komt te liggen.