Wat is bullet krediet

Wanneer u op het internet het zogenaamde bullet krediet tegenkomt is de kans groot dat u nog nooit eerder van dit krediet heeft gehoord. Dat kan ook best, want de naam bullet krediet is eigenlijk een variant op het wel bekende mini krediet. Een bullet krediet is met andere woorden gewoon een kleine lening die u kunt afsluiten bij allerhande financiële instellingen. Bij banken kan een bullet krediet veelal echter niet worden afgesloten zodat u verplicht bent om uit te wijken naar andere (online) kredietverstrekkers. Een bullet krediet biedt u dus de mogelijkheid om bijzonder snel een klein geldbedrag te lenen, maar wat met de kosten op het krediet?

Het spreekt voor zich dat ook kredietverstrekkers van bullet kredieten immers een bepaalde winst zullen willen maken en die winst kan niet verkregen worden door rente in rekening te brengen. Daar de looptijd van een bullet krediet steeds beperkt wordt tot 30 dagen zou dit onder de noemer “woekerrente” vallen en dat is bij wet verboden. Een bullet krediet rekent dus geen rente aan, maar wel een zogenaamde opstartkost die veelal een slordige 20 procent bedraagt van het bedrag dat u origineel heeft geleend. Weet dus goed waar u aan begint alvorens een bullet krediet af te sluiten.