Wat is de huidige rentevoet van een woonkrediet?

Mensen die geld willen lenen voor de aankoop van vastgoed zullen daarvoor steeds gebruik willen maken van een woonkrediet. Deze kredietvorm is specifiek in het leven geroepen om mensen de mogelijkheid te bieden veel geld te kunnen lenen dat specifiek is bestemd om te beleggen in vastgoed. Vooraleer deze lening zomaar af te sluiten is het uiteraard belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige rentevoet. De huidige rentevoet van een woonkrediet is niet zomaar aan te geven en wel om verschillende redenen. De rentevoet is immers afhankelijk van de bank van jouw keuze en daarnaast is ze eveneens sterk afhankelijk van het type rente waarvoor er wordt gekozen.

Vaste versus variabele rente op een woonkrediet

Vooraleer een woonkrediet af te sluiten is het bijzonder belangrijk om er rekening mee te houden dat er niet uitsluitend één type rente bestaat, in tegendeel. Wanneer je geld gaat lenen voor de aankoop van vastgoed heb je steeds de mogelijkheid om te kiezen tussen een vaste rente en een variabele rente. In het eerste geval weet je van begin tot eind welke rente er op je lening zal worden aangerekend. De kostprijs van je krediet kan dan ook niet hoger, maar ook niet lager uitvallen dan bij de ondertekening van de kredietovereenkomst is geweten. Bij een variabele rente is dat wel het geval. Dan is de rente die je zal moeten betalen onderhevig aan de ontwikkelingen op de huizenmarkt. De rente op je woonkrediet kan dan aanzienlijk dalen, maar let op, ze kan ook stijgen waardoor je behoorlijk wat extra kosten zult moeten betalen.