Wat is een kredietverzekering?

De kredietverzekering is een interessante, maar vrij complexe verzekering die zich specifiek richt op het indekken van risico’s die betrekking hebben tot het verlenen van betalingsuitstel aan klanten. Wanneer u als ondernemer overweegt om met een bepaalde persoon of een bepaald bedrijf zaken te doen, dan kan het interessant zijn om een beroep te doen op een kredietverzekering. Deze kredietverzekering wordt echter niet automatisch toegekend. Indien u zaken wenst te doen met een bepaalde persoon of een bepaald bedrag dient u hiervoor eerst een onderzoek uit te laten voeren bij uw verzekeraar. Deze zal uiteindelijk bepalen of de tegenpartij gunstig wordt beoordeeld of niet. Is dat het geval, dan kunt u een kredietverzekering aangaan waarvoor u een vastgestelde premie zult betalen.

Een verzekeraar kan echter ten allen tijde beslissen dat het risico te groot is om een kredietverzekering toe te kennen. Dit kan te wijten zijn aan de gezondheidssituatie van de persoon of het bedrijf in kwestie, maar ook aan de financiële situatie. Hoewel een kredietverzekering zeker en vast interessant kan zijn bij het maken van grote investeringen of bij het aangaan van grote financiële verplichtingen moet u steeds rekening houden met een niet onaanzienlijke kostprijs. Het feit dat de verzekeraar ook ten allen tijde het verstrekken van een kredietverzekering kan weigeren in geval tegenpartij niet voldoende solvabel is zorgt er voor dat u beter twee keer nadenkt alvorens deze dure verzekering af te sluiten.