Wat is een startershypotheek?

Het is tegenwoordig vooral voor jonge mensen bijzonder moeilijk geworden om een hypotheek af te sluiten. De kostprijs van vastgoed is door de jaren heen aanzienlijk gestegen en dat heeft er voor gezorgd dat niet veel jonge mensen nog in staat zijn om zomaar een huis of ander vastgoed aan te kopen. De strenge voorwaarden die verbonden zijn aan een hypothecaire lening helpen wat dat betreft ook niet echt. Gelukkig kunnen jongeren nu gebruikmaken van de zogenaamde startershypotheek. Deze hypotheekvorm maakt het mogelijk om meer geld te lenen voor de aankoop van een huis en tegelijkertijd wordt ook de afbetaling van het krediet beter afgestemd op de kredietnemer. We vertellen er u graag alles over in dit artikel.

Voordelen van de startershypotheek

Jonge kredietnemers denken maar wat vaak dat ze door te kiezen voor de startershypotheek zullen kunnen genieten van een lagere maandelijkse intrest op hun krediet. Dat is echter niet het geval. Het voordeel van een startershypotheek gaat immers uitsluitend schuil in het feit dat jonge kredietnemers geld kunnen lenen op basis van hun toekomstperspectieven. Bij een gewone hypothecaire lening wordt er enkel en alleen rekening gehouden met het inkomen dat op dat ogenblik van toepassing is. Bij een startershypotheek ligt dat anders. In dat geval gaat de bank na hoe uw inkomen er naar verwachting in de toekomst uit zal komen te zien. Daarnaast wordt ook het afbetalen van de hypothecaire lening afgestemd op die verwachtingen waardoor het voor jonge kredietnemers veel eenvoudiger wordt om hun startershypotheek af te betalen.

Interessant maar gevaarlijk

Het spreekt voor zich dat de voorwaarden van de startershypotheek vooral bij jonge mensen als muziek in de oren klinkt. Het is dan ook heel interessant om nu reeds een grotere lening af te kunnen sluiten op basis van uw toekomstig inkomen, maar tegelijkertijd is het ook bijzonder gevaarlijk. Wat gebeurt er namelijk wanneer u de toekomstperspectieven van de bank niet waar kunt maken en uw inkomen bijvoorbeeld onder de verwachtingen blijft? In dat geval zult u vroeg of laat in de financiële problemen geraken en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hou hier zeker en vast rekening mee wanneer u er voor wil kiezen om een startershypotheek af te sluiten.